Follow Captain Ortega to join the conversation.

When you follow Captain Ortega, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Captain Ortega

Nijmegen, Netherlands

Captain Ortega is een vijf-koppig rockmonster uit Nijmegen. Deze muitende bende vuurt snoeiharde rock, felle punk en pakkende meezingers op de luisteraar af. Met het mes tussen de tanden, volle kracht vooruit!

Recent Supporters